logo
border-address-top
De Klaproos
Jan van Nassaustraat 59
9600 Ronse

Tel: 055 20 98 50
border-address-bottom

Info voor patiënten

1. Consultaties

Om lange wachttijden te vermijden en voor uw comfort, werken wij uitsluitend op afspraak. Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.
Uw medisch dossier kan geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, kan U steeds terecht bij één van de andere artsen. Twee maal per week hebben de artsen overleg en worden bijzondere problemen in team besproken.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat U volgende regels in acht neemt:

  1. Indien U een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. De voorziene duur van een raadpleging is 15 minuten. 
  3. Voor een verzekeringskeuring, een preoperatief onderzoek of een gynaecologisch onderzoek voorzien wij bij voorkeur een dubbele afspraak. Gelieve dit dan ook te melden aan het secretariaat indien u een afspraak maakt.
  4. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  5. Voorschriften kunnen niet telefonisch aangevraagd worden. Er worden voldoende voorschriften meegegeven tot het volgend medisch contact. Neemt u chronische medicatie, kijk dan best op voorhand hoeveel u thuis nog in voorraad heeft en wat u nodig heeft.
  6. Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Indien U niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 2 uur vóór de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  7. Neem best steeds uw identiteitskaart of ISI+ kaart (kinderen onder 12 jaar) en een kleefbriefje mee van de mutualiteit (voor allerhande attesten, of aanmaken/verlengen van GMD).
  8. Bij aanwezigheid van de praktijkassistente, graag eerst aanmelden aan de balie.

2. Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, mag U natuurlijk altijd bellen! Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan U met de dokter overleggen.
Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.

3. Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch aangevraagd worden op
055 20 98 50. Gelieve deze, indien mogelijk, vóór 10 uur aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

4. Secretariaat
Ons secretariaat is open elke weekdag van 8u tem 11u30 en van 14u tem 17u30. Onze praktijkassistentes zijn ook verpleegkundigen. Zij assisteren de artsen bij o.a. bloedafnames, wondverzorging, opvang van spoedgevallen, EKG en longfunctie-onderzoeken.

5. Wachtdienst
Tijdens weekdagen van 20u tot 08u ’s morgens, en in het weekend van vrijdagavond 20u tot maandagochtend 08u, gelieve beroep te doen op de wachtdienst Huisartsenkring Ronse: 055 20 66 66.

Via de website http://www.apotheek.be vindt U ook de apotheker van wacht.

6. Ligging:

Jan van Nassaustraat 59 te Ronse

Parkingtips:

  1. stadsparkeerplaats hoek Maghermanlaan en Jan van Nassaustraat
  2. parking achterzijde Delhaize (kant Neerhofstraat)

7. Conventie

Alle artsen zijn geconventioneerd.

8. N.B.

Via doorverwijzing van de huisarts is er in de praktijk ook de mogelijkheid tot raadpleging van  voedingsconsulente Anneleen Vijls of begeleiding door middel van psychotherapie bij Jan De Witte.

9. Links

Wij organiseren ook een begeleidingsprogramma voor mensen met overgewicht. Neem eens een kijkje op http://www.schotinderoos.be

Veel goede wetenschappelijke informatie over medische onderwerpen vindt u op de site van het Nederlands Huisartsengenootschap http://www.thuisarts.nl

Op de site van de huisartsenkring Ronse vindt u veel informatie over allerlei hulpverleningsinstanties in Ronse: http://www.hakro.be

De laatste tijd wordt er veel gesproken over dikkedarmkanker. Hierover vindt u informatie op http://www.dikkedarmkanker.be

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax